Marketing internetowy i kreowanie wizerunku firmy w Internecie

Nowoczesne, ciągle rozwijające się technologie informacyjno-komunikacyjne wpisały się na stałe w codzienne życie ludzi, ale również w działalność przedsiębiorców. We współczesnym świecie nikt z nas nie potrafi wyobrazić sobie życia bez Internetu, a biznes bez niego właściwie nie ma szans rozwoju. W dzisiejszych czasach koniecznością jest posiadanie przez firmy własnych witryn www, prowadzenie kampanii reklamowych w sieci oraz stały kontakt mailowy z klientami.
Aby przedsiębiorstwo mogło w ogóle dać o sobie znać w Internecie i być tam widoczne dla potencjalnych klientów, nieuniknione jest wykonanie szeregu działań i zabiegów. Wszystkie te działania łączy jedna nazwa: marketing internetowy.
Marketing internetowy skupia się przede wszystkim na badaniu potrzeb klienta, który poprzez wpisanie w wyszukiwarce internetowej określonego zapytania informuje o swoich preferencjach i potrzebach. Dzięki wyszukiwarce trafia na strony internetowe sklepów, które są w stanie w najlepszym stopniu zaspokoić jego potrzeby. Zanczna część sfinalizowanych transakcji handlowych ma swój początek w wyszukiwarce internetowej.
Kluczem do zdobycia jak największej liczby klientów w sieci jest posiadanie funkcjonalnej i bogatej treściowo strony internetowej. Strony internetowe przedsiębiorstw zorientowanych na sprzedaż towarów i usług przez Internet muszą być zmodyfikowane pod kontem SEO oraz zbudowane na najnowszym oprogramowaniu, a także wyróżniać się przejrzystością oraz dobrym i szybkim hostingiem.


Posiadanie wartościowej strony www to niestety nie wszystko. Samo jej stworzenie jest bezużyteczne, jeśli hipotetyczni klienci nie będą mogli jej odnaleźć. Aby była ona widoczna w sieci należy podjąć szereg działań służących jej wypozycjonowaniu, czyli ukazaniu się w pierwszych wynikach wyszukiwarki. Na te działania składają się: linki sponsorowane, reklama kontekstowa, pozycjonowanie w wynikach wyszukiwarki i mapkach Google. W zależności od aktualnej pozycji strony w sieci i efektów jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć, należy wybrać odpowiednie narzędzie pozycjonowania.

Wyjątkową właściwością Internetu, bardzo cenną z punktu widzenia marketingu, jest łatwość gromadzenia informacji oraz szybka komunikacja, co pozwala otworzyć się firmie na nowych klientów, do których jej oferta wcześniej nie mogła dotrzeć. W odróżnieniu od prasy, radia czy telewizji, Internet daje możliwość bezpośredniego kontaktu z klientem, co pozwala nie tylko na zapoznanie się z kompletną ofertą firmy, ale także na złożenie zamówienia i dokonanie płatności elektronicznej. Bardzo ważną rzeczą jest także dbałość o wiarygodność przedsiębiorstwa w cyberprzestrzeni, co oznacza szybką reakcję na zapytania klientów, bieżącą aktualizację strony oraz przedstawianie oferty zgodnej z rzeczywistością. W budowaniu zaufania do marki wśród użytkowników Internetu bardzo przydatne okazały się popularne od kilku lat portale społecznościowe. Charakteryzują się one głównie dużym zasięgiem i oferują dostęp do informacji na temat użytkowników jak np. wiek, zainteresowania itp. Na tego typu portalach firma ma możliwość utworzenia własnego profilu, gdzie może umieszczać informacje na temat swojej działalności, linki do oferowanych produktów lub usług, spotów reklamowych i tym podobne. Każdy użytkownik może przyłączyć sie do profilu przedsiębiorstwa i śledzić jego ofertę oraz działalność. Ciekawe jest to, że utworzenie konta na portalu społecznościowym jest bezpłatne, co oznacza, że firma nie ponosi kosztów za przyciąganie w ten sposób potencjalnych klientów.


W dobrze funkcjonujących i rozwijających się firmach często konieczne staje się wprowadzenie kilku programów informatycznych, których główną funkcją jest wsparcie zatrudnionych tam pracowników i usystematyzowanie danych. Mogą to być systemy do prowadzenia księgowości, do obsługi klientów itp. Wszystkie te oprogramowania z reguły są odmienne i posiadają rozmaite możliwości. Aby wszystkie one mogły ze sobą współdziałać i korzystać np. z tej samej bazy danych bądź wymieniać dane między sobą, nieodzowna jest integracja systemów informatycznych. Trzeba podkreślić, że nie wszystkie programy mają możliwość zintegrowania ich z innymi systemami, ale przeważająca większość tak. Wszystko zależy od programów, na których pracuje firma. Integrację systemów można podzielić na jednostronną i dwustronną. W przypadku bardzo skomplikowanych programów informatycznych stosuje się integrację jednostronną. Dane przepływają wtedy z jednego programu, który wysyła dane, do drugiego, który je odbiera. Czynność powrotna nie jest możliwa, jednak taki rodzaj integracji dla rzeszy firm jest wystarczający. Integracja dwustronna to całkowite połączenie systemów informatycznych. Dane mogą wtedy płynąć we wszystkich kierunkach, a funkcjonalność łączonych systemów znacznie wzrasta. Przedsiębiorstwo przed podjęciem decyzji co do rodzaju połączenia powinno uwzględnić kilka czynników. Pierwszym jest koszt wykonania połączenia, drugim – użyteczność zastosowanego rozwiązania, ostatnim – możliwości posiadanego oprogramowania. Bez względu na wybór rodzaju integracji, daje ona mnóstwo korzyści, które można zauważyć w krótkim odstępie czasu.
W ostatnim czasie świadomość konieczności posiadania profesjonalnej reprezentacji w sieci wśród posiadaczy firm znacząco wzrosła. Wzrasta też poziom ich informatyzacji i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań systemowych i informatycznych. To wielka zmiana dla przedsiębiorstw, ale także nieprawdopodobnych możliwości, które mogą przyspieszyć rozwój firm i wygenerować ogromne obroty.