Znaki drogowe, blokady parkingowe, lustra drogowe i sklepowe – szeroki wybór

W Polsce każdego roku zwiększa się liczba nowych posiadaczy prawa jazdy. Wielu nastolatków z utęsknieniem oczekuje na ukończenie osiemnastego roku życia, aby w końcu móc przystąpić do egzaminu i otrzymać upragniony dokument. Nie można się temu dziwić, ponieważ posiadanie prawa jazdy daje poczucie niezależności, wolności, o wygodzie nie wspominając. Wystarczy odpalić samochód i można wyruszyć gdziekolwiek się zechce. Niestety po drogach jeżdżą kierowcy, którym brakuje wyobraźni, a statystyki wypadków drogowych są zatrważające. Ich częstą przyczyną, pomijając oczywiście prowadzenie po alkoholu i zbyt szybką jazdę, jest niestosowanie się do znaków drogowych. Zdarza się bardzo często, że w naszych miejscach zamieszkania jeździmy „na pamięć”, w ogóle nie zwracając uwagi na znaki drogowe. Doskonale pamiętamy, gdzie są drogi z pierwszeństwem, które ulice są jednokierunkowe, gdzie musimy obowiązkowo skręcić, gdzie jest zakaz zawracania.

Nasze logiczne myślenie jeszcze bardziej wyłączają coraz popularniejsze bezkolizyjne skrzyżowania, wyposażone w system inteligentnej sygnalizacji drogowej. Trudności zaczynają się w momencie, gdy następuje zmiana organizacji ruchu lub w czasie awarii prądu. W chwili, w której przestaje działać połowa sygnalizatorów w mieście, wielu kierowców ogarnia panika. Nagle okazuje się, że trzeba spojrzeć na znaki i we właściwej kolejności pokonać skrzyżowanie, co nie dla wszystkich jest takie jasne i łatwe. W wielkich miastach na potężnych skrzyżowaniach sprawy mają się jeszcze gorzej. Niestety problem stanowią nie tylko nierozważni kierowcy, ale również nieczytelne oznakowanie ulic. Wiele jest w Polsce miejsc, gdzie na 200 metrach drogi stoi kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt znaków. Czytelność i przejrzystość oznakowania komplikują również jaskrawe i kolorowe reklamy oraz billboardy. Do powstawania wypadków i kolizji drogowych przyczyniają się także przypadki (aczkolwiek rzadkie) nieprawidłowego oznakowania dróg przez ich zarządców. Polskie prawo wyróżnia cztery kategorie dróg: autostrady i drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe oraz drogi gminne. Podmiotami odpowiedzialnymi za ich utrzymanie w stanie dającym możliwość bezpiecznego korzystania oraz prawidłowe oznakowanie są odpowiednio: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, samorząd województwa, powiatu i gminy. Oprócz wymienionych wyżej istnieje jeszcze jeden rodzaj dróg – są to drogi wewnętrzne. Za ich utrzymanie i oznakowanie sa odpowiedzialni właściciele terenu, na którym się one znajdują.
Rozróżniamy dwa rodzaje oznakowania dróg: pionowe i poziome. Do oznakowania pionowego zaliczają się znaki drogowe i lustra drogowe. Zadaniem znaków jest nakazanie lub zakazanie pewnych zachowań użytkownikowi drogi oraz poinformowanie o sytuacji na danym odcinku drogi, a także o możliwości wystąpienia potencjalnego niebezpieczeństwa. Znaki nie mogą znajdować się w pierwszym lepszym miejscu. Ich lokalizacja musi bezwzględnie wynikać z obiektywnych potrzeb występujących na danym odcinku drogi. Ponadto potrzeby te muszą wynikać z sytuacji występujących w rzeczywistości, a nie potencjalnych lub przyszłych. Oznakowanie musi być adekwatne do sytuacji na drodze, a znaki o nieaktualnej treści powinny być niezwłocznie usunięte przez zarządcę drogi. Oprócz obowiązku prawidłowego ustawiania pionowych znaków na drogach, zarządca jest zmuszony do zapewnienia widoczności tych znaków, zapewniającej użytkownikom drogi możliwość odpowiednio wczesnego ich zauważenia. Stan techniczny znaków musi być bardzo dobry, aby przekaz na nich zawarty był dla wszystkich jasny i czytelny.
Oznakowanie poziome to oznakowanie umieszczone na nawierzchni drogi. W tym przypadku również występuje obowiązek aktualności oznakowania w stosunku do sytuacji na drodze. Największym problemem w tego typu oznakowaniu jest jego słaba widoczność i szybkie ścieranie się. Dotyczy to głównie przejść dla pieszych, linii dzielącej jezdnię na pasy ruchu, a także linii krawędziowych drogi. Nieprawidłowości w tego typu oznaczeniach jest o wiele mniej niż w oznakowaniu pionowym, jednak ważne jest, aby zarządca drogi zadbał o jego widoczność i czytelność także podczas złych warunków atmosferycznych.

Chcąc utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa na zarządzanych przez siebie drogach, ich administratorzy są zobowiązani na bieżąco wymieniać nieczytelne bądź uszkodzone znaki drogowe. Wiąże się to z potrzebą ich zakupu w sprawdzonych sklepach, gdzie sprzedaje się prawidłowo wykonane, solidne i czytelne znaki drogowe. Sklep, który oferuje tego typu produkty to EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Firma oferuje nie tylko sprzedaż znaków drogowych, ale także blokady parkingowe, lustra drogowe, lustra sklepowe, lustra sferyczne oraz lustra kuliste. Oferta firmy jest przedstawiona na stronie prowadzonego przez nią sklepu internetowego www.e-znaki.pl. Firmę cechuje niezawodność, terminowość, a także bardzo dobra opinia w branży drogowej. Każdy znak drogowy czy blokada parkingowa, to produkty najlepszej jakości. W ofercie sklepu ponadto widnieje sprzedaż luster drogowych i sklepowych, a asortyment jest na bieżąco wzbogacany o nowe produkty. To całościowa oferta dla wszystkich zarządców dróg.