LEAN-QS – oprogramowanie do zarządzania jakością

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie wymaga niewątpliwie wprowadzenia wielu, czasami nawet bardzo diametralnych zmian. Na szczęście w konsekwencji wiąże się to z mnóstwem korzyści, które są zauważalne zazwyczaj dopiero w dłuższym okresie czasu. Chcemy bowiem osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy. Wdrożenie systemu zarządzania jakością opiera się przede wszystkim na nieustannym doskonaleniu aktualnych metod realizacji poszczególnych zadań. Tym samym na dążeniu do wyeliminowania elementów, które nie wpływają w żaden sposób na generowanie zysku, a przedłużają jedynie wykonywanie określonych czynności w przedsiębiorstwie.

Ważne jednak, aby doskonalenie to było wdrażane na wszystkich szczeblach zarządzania, a przede wszystkich stanowiło integralną część działania całej organizacji. W dodatku powinien w niej zostać jasno określony podział kto za co dokładnie odpowiada, będzie miało to bowiem ogromny wpływ na poprawę jakości w przedsiębiorstwie. Pracownicy dzięki jasno sprecyzowanemu zakresowi działań, a tym samym odpowiedzialności za nie, jeszcze bardziej starają się wywiązywać się ze swoich obowiązków. Dlatego tak istotne jest, aby cały personel firmy angażował się w doskonalenie jakości, zarówno ten znajdujący się na hali produkcyjnej, jak i ten w biurach.

Pracownicy muszą bowiem doskonale zdawać sobie sprawę z wdrażanej strategii, aby była ona zgodna z normą ISO 9001. W zależności od działalności przedsiębiorstwa bardzo ważne jest również określenie tych kluczowych celów oraz tym samym wybranie tych najistotniejszych czynników sukcesu.

Często przedsiębiorstwa stosują w tym celu odpowiednie oprogramowanie do zarządzania jakością. Bardzo popularnym i często stosowanym rozwiązaniem jest oprogramowanie LEAN-QS. Jest ono bowiem zintegrowanym systemem zarządzania jakością, który nie tylko wspiera wdrożenie standardów ISO 9001, ale także ISO/TS 16949, ISO 14000, ISO 18000 oraz HACCP, jak również pomaga w nieustannym doskonaleniu jakości w przedsiębiorstwie.