Dobór spawarki MMA

Jedną ze starszych i bardziej uniwersalnych metod spawania łukowego jest spawanie elektrodą otuloną metodą MMA (Manual Arc Welding). Można stosować ją we wszystkich warunkach do spawania różnych gatunków stali, rodzajów konstrukcji, pozycji i miejsca. Głównie używa się w przemyśle stoczniowym i większości branż produkcyjnych, pracach instalacyjnych, na budowach, miejscach trudno dostępnych, ale jest to też metoda znana hobbystom oraz niewielkim warsztatom naprawczym.

Czym jest ręczna spawarka MMA?

Urządzenie to składa się ze źródła prądu wraz z układem sterowania, przewodu z uchwytem elektrodowym, który doprowadza prąd spawania do elektrody, oraz przewodu masowego z zaciskiem łączącego spawany przedmiot ze źródłem prądu.

W spawaniu spawarką MMA nie stosuje się gazów osłonowych, gdyż ochronę stanowi topiąca się otulina elektrody – wytwarzana jest wówczas warstwa żużla oraz atmosfera gazu ochronnego. Zarówno spawarki TIG mogą być używane do spawania metodą MMA, jak i odwrotnie – MMA do spawania TIG.

Rodzaje oferowanych spawarek MMA

Strona https://allweld.pl/ oferuje spawarki 230V oraz 400V. Posiadają spawarki takich producentów jak:

 • Magnum Snake,
 • Trafilux,
 • Sherman,
 • Kuhtreiber,
 • Paton,
 • Ideal,
 • Spartus,
 • Telwin,
 • Tiger,
 • Welder Fantasy.

W ofercie sklepu znajdują się spawarki MMA, które można stosować w połączeniu MMA+TIG. Oferowane są spawarki z takimi opcjami jak:

 • air force – umożliwia regulowanie dynamiki łuku spawalniczego, można manewrować wartościami funkcji: zmniejszając w celu osiągnięcia łuku miękkiego z mniejszą głębokością wtopy lub zwiększając wartości w celu osiągnięcia krótkiego łuku i głębszego wtopienia,
 • VRD (Voltage Reduction Device) – to system redukcji napięcia; wyłącza zasilanie w przeciągu kilku milisekund po zakończeniu spawania i redukuje napięcie w elektrodzie otulonej do dopuszczalnego poziomu,
 • Hot Start – umożliwia zwiększenie prądu spawania o około 30% od momentu zainicjowania łuku, co wpływa na polepszenie jakości zajarzania; dzięki tej funkcji spawanie jest prostsze.

Jak wybrać spawarkę MMA

Pod uwagę należy wziąć:

 • maksymalny prąd spawania, jakim chcemy dysponować – grubość elektrody uzależniona jest od grubości materiału, który będzie spawany,
 • cykl pracy – do półprofesjonalnej pracy powinien wynosić 25÷35%, w przypadku dużych wydajności i profesjonalnego użytkowania nie mniej niż 60%,

konstrukcję: transformatorową lub inwertorową.